Можете да се свържете с мен във facebook, twitter и google+

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Dependency Injection

Луд умора няма. Вчера от нямане какво да правя реших – абе дай да си направя един простичък Dependency Resolver. И преди да опиша какво е това, мисля, че е по-добре да разясня какво е “обръщане на контрола” (Inversion of Control – IoC) и “инжектиране на зависимости” (dependency injection).

Inversion of Control

Когато пишем проектите си, използвайки някой обектно-ориентиран език много често обичаме да пишем “конкретно”, а не “абстрактно”. Тоест обичаме да зависим на конкретни имплементации, а не на абстракции. Пример за това е, ако да речем имаме един клас Lamp(лампа) и един бутон за нейното включване – class Button. По-неопитните с ООП биха предложили да направим директна връзка между между лампата и бутона, като по този веднага бихме създали една зависимост. За да оперира коректно нашата лампа тя зависи от един бутон, чиято единствена цел би била да я включи. И това определено не е добра идея. Вместо можем да си изнесем един интерфейс (да го кръстим ILightSwitcher, например), чиято единствена цел би била да се разпорежда с включването на лампата. По този начин разкачваме двата класа и премахваме зависимостта между двата класа – и двата ще зависят от абстракция, а не от конкретни имплементация. Това е което наричаме обръщане на контрола – когато нашите модули от високо ниво (какъвто е лампата ни), не зависят от модули от по-ниско ниво (какъвто е нашият бутон). И двете зависят от абстракции.

Dependency Injection

Какво представлява “инжектирането на зависимости” – това представлява шаблон за дизайн, който ни позволява да остраним здравите връзки между класовете и да ги подменяме по време на компилация или по дори и по време на изпълнението на нашата програма. При инжектирането на зависимости се открояват три елемента:

  • Зависим елемент
  • Декларация на зависимости – различни типове договори (интерфейси, абстрактни класове)
  • Контейнер(container/resolver) на зависимостите

Какво ще рече това? Главната мотивация за създаването на този шаблон е да могат да се променят конкретните имплементации, които се използват по време на изпълнение на програмата, а не при компилиране. Това позволява кодът, който пишем да е много по модуларен и разкачен, което го прави в същото време и много по-тестваем.

Примерна имплементация на Dependency Resolver

Има много различни IoC контейнери (например Ninject, Castle Windsor, Autofac за C# или Pico, Guice за Java). И всъщност основната им имплементация не е много сложна – имаме един речник, в който ключа е типът на зависимостта, а стойността е конкретният тип на разрешението й. Нека започнем така:

 

Код   
public class Container
{
// дефинираме си речник за зависимостите ни
   private IDictionary<Type, Type> dependencies;

   private ContainerOptions options;

// ContainerOptions е просто енумерация, която, въпреки че не използва много в текущия проект, бихме могли да я използваме за да конфигурираме допълнитено начина, по който разрешаваме зависимостите
   private const ContainerOptions defaultOptions = ContainerOptions.None;

   public Container()
    : this(defaultOptions)
   {
   }

   public Container(ContainerOptions options)
   {
      this.options = options;
      this.dependencies = new Dictionary<Type, Type>();
   }
}

След като сме дефинирали основните ни променливи и конструктори, които ще използваме, ни трябва начин да регистрираме зависимости и как да те да бъдат разрешавани. Тоест, двойка типове, които ни показват кой клас да се инстанцира, когато ни е необходим конкретна имплементация на даден интерфейс.

Код   
public void RegisterType<TDependencyType, TResolveType>()
            where TDependencyType : class
            where TResolveType : class
        {
            // регистрираме двойката зависимост, разрешение, като ги запишем в речника
            this.dependencies.Add(typeof(TDependencyType), typeof(TResolveType));
        }

Единственото, което ни остава е все пак да разрешим зависимостта. Ще го направим рекурсивно, използвайки алгоритъма за обхождане в дълбочина. По този начин ще си гарантираме, че ако някое от нашите разрешения има свои зависимости, бихме могли да ги разрешим и тях.

Код   
public T Resolve<T>() where T : class
        {
            var classType = typeof(T);

            var constructors = classType
                .GetConstructors()
                .OrderByDescending(x => x.GetParameters().Count());

       // класът, който се опитваме да инстанцираме трябва да има поне един конструктор
       // ако няма, то за нас би било невъзможно да го инстанцираме (бихме могли например да проверим
       // дали няма метод, който да връща инстанция, посредство Reflection)
            if (!constructors.Any())
            {
                throw new ArgumentException("The class to be resolved does not have any public constructors!");
            }

       // започваме да проверяме конструкторите на класът
            foreach (var constructor in constructors)
            {
                // взимаме параметрите, които текущия конструктор изисква
                var parameters = constructor.GetParameters();

                // ако имаме работа с празен конструктор можем просто да инстанцираме обект от този клас
                if (parameters.Length == 0)
                {
                    var result = Activator.CreateInstance<T>();
                    return result;
                }
                else
                {
                    // създаваме си списък, където ще пазим инстанциите на нашите обекти
                    var parameterObjects = new List<object>();

                    // ако конструктора все пак приема някакви параметри трябва да ги проверим един по един
                    foreach (var parameter in parameters)
                    {
                        var parameterType = parameter.ParameterType;

         // ако параметърът е примитив или ако има празен конструктор можем да го инстанцираме
         // и да го запишем в списъка с параметри
         if (parameterType.IsPrimitive || parameterType.GetConstructors().Any(x => !x.GetParameters().Any()))
                        {
                            var obj = Activator.CreateInstance(parameterType);
                            parameterObjects.Add(obj);
                        }
         // ако имаме работа с абстрактен параметър или интерфейс, ще трябва да го потърсим в
         // нашия речник с регистрирани зависимости
                        else if (parameterType.IsAbstract || parameterType.IsInterface)
                        {
                            var concreteObjectType = this.dependencies[parameterType];
                            // посредством Reflection извикваме рекурсивно методът ни за разрешаване на зависимости
                            // на новата зависимост
                            var method =
                                typeof(Container)
                                    .GetMethod("Resolve")
                                    .MakeGenericMethod(concreteObjectType);

                            var obj = method.Invoke(this, null);

                            parameterObjects.Add(obj);
                        }
                    }

          // след като сме готови с всички параметри можем вече да извикаме конструктора
          // и да инстанцираме обекта
                    var createdObject = (T)Activator.CreateInstance(classType, parameterObjects.ToArray());
                    return createdObject;
                }
            }

            throw new Exception("Could not resolve the dependency");
        }

Трябва, обаче да се има предвид, че това е непълна имплементация, която може да се разглежда като интересно упражнение и да изясни някои неясноти относно IoC контейнерите, по какъв начин действат и какво представлява dependency inversion. Пълният код може да бъде намерен на https://github.com/dininski/IocContainer

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


4 × = четири

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>