Можете да се свържете с мен във facebook, twitter и google+

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Category Archives: Java

Socket сървъри в Java

Какво е сокет? Сокета представлява едната крайна точка на връзка между две програми, които се изпълняват в мрежа. На кратко сокета преставлява двойка IP адрес и порт за дадена връзка. Какво ни предоставят сокетите? Предоставят ни входно/изходни потоци, чрез които можем да си предаваме данни. Например можем да  предаваме сериализирани обекти, файлове и т.н. За […]

Read More